Międzywydziałowy Program Badań Planetarnych

Międzywydziałowy Program Badań Planetarnych powstał by rozwijać nauki planetarne na Uniwersytecie Jagiellońskim, by umożliwić Uniwersytetowi Jagiellońskiemu udział w przyszłych misjach kosmicznych i umocnić pozycję Uniwersytetu Jagiellońskiego w strukturach międzynarodowych związanych z prowadzeniem badań planetarnych.

Jako nauki planetarne rozumiemy część badań kosmicznych, na które składają się m.in.:

 • Ewolucja Układu Słonecznego: badanie planet, księżyców, małych ciał w Układzie Słonecznym
 • Wpływ Słońca na obiekty sztuczne i naturalne w przestrzenni kosmicznej
 • Możliwość powstania, ewolucji, czy przetrwania organizmów żywych poza Ziemią
 • Badanie Ziemi przy wykorzystaniu technik kosmicznych
 • Badania społeczne dotyczące eksploracji kosmicznej, w tym prawo kosmiczne

Priorytetowe obiekty badań z zakresu nauk planetarnych na UJ zostały wyodrębnione następująco:

 • Mars
 • małe ciała w Układzie Słonecznym
 • Księżyc

Priorytetowy zakres badań został zdefiniowany jako:

 • Badanie procesów eolicznych
 • Badanie minerałów ilastych
 • Badania warstw znajdujących się pod powierzchnią ciał niebieskich
 • Badania wpływu Słońca na obiekty w Układzie Słonecznym
 • Badania meteorologiczne i klimatyczne, w tym fizyka atmosfer
 • Rozwój metod przetwarzania i analizy danych obrazowych
 • Rozwój metod teledetekcji satelitarnej i GIS
 • Polityka i prawo a narzędzia sztucznej inteligencji w eksploracji kosmosu 
 • Problemy związane z rozstrzyganiem sporów, w tym właściwości sądów, związanych z eksploracją i eksploatacją przestrzeni kosmicznej